Golwg - Sgwrs Ffotograffiaeth/Photography Talk

When: March 8 2020

Where: Caernarfon, United Kingdom

REGISTER

Golwg - Sgwrs Ffotograffiaeth/Photography Talk
08/03/20
2pm - 4:30pm

To celebrate International Women’s Day – we have invited 5 female photographers to discuss and introduce their work and to participate in a special question and answer session.

The confirmed artists include:
Kristina Banholzer
Marian Delyth
Heledd Roberts
Clare Marie Bailey
Charlotte O'Shea.

Simultaneous translation service will be provided.
Refreshments will be provided
Age guidance : 12+
£7/£5

Sponsored: Hwb Menter
////////
I ddathlu diwrnod Rhyngwladol y Merched rydym yn dod â chriw o 5 ffotograffwyr benywaidd at ei gilydd i gyflwyno eu gwaith ac yna cymryd rhan mewn sesiwn cwestiwn ac ateb.

Eisoes wedi cadarnhau mae:
Kristina Banholzer
Marian Delyth
Heledd Roberts
Clare Marie Bailey
Charlotte O'Shea

Croeso cynnes i bawb a bydd gwasanaeth cyfieithu ar gael.
Bydd lluniaeth ar gael
Canllaw oed : 12+
£7/£5

Noddi gan: Hwb Menter

#EachforEqual
IWD Supporter
IWD Supporter

Join the IWD Community